Top

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) dokumentum tartalmazza a https://www.allatdoki.hu/hu Honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online áruház igénybevételének, igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit. Az ÁSZF tartalmazza továbbá a Honlapon elérhető online áruházon keresztül történő vásárlás és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.


Cégadatok:

Cégnév: Vezér Állategészségügyi Centrum Kft.

Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 193.

Cégjegyzékszám: 09-09-001123, nyilvántartja a Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10632947-2-09

Telefonszám: 52/541-714

Faxszám: 52/541-714

Bankszámlaszám:10403428-34222748-00000000

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank

 

 1. A honlapon történő vásárlás

Ha a Vásárló első alkalommal szeretne vásárolni a Honlapon, először regisztrálnia kell magát. A bal felső oldalon látható regisztráció menüpontra kattintva meg kell adnia személyes adatait: bejelentkezési nevét, nevét, e-mail címét, mobiltelefon számát és választott jelszavát.

Ezután meg kell adnia címét (elsődleges szállítási cím) és egy számlázási címet, így a Vásárló rendelhet otthonába vagy esetleg munkahelyére is. A szállítási költség minden esetben a Vásárló által rendelt termékek összértékétől függ.

A termékeket a darabszám megadásával az adott termék alatt található „kosárba” ikonra kattintva lehet a kosárba tenni. A megrendeléshez a bal oldalon látható „kosár tartalma” boksz-ban feltüntetett kosár tatalma feliratra kell kattintani. A rendelni kívánt tételek ott, az összesítő listában még módosíthatóak. Amennyiben az egyes tételeknél a mennyiséget szeretné megváltoztatni a Vásárló, akkor az adott sorban a kívánt mennyiség megadását követően az újraszámolás menüpontra történő kattintással változtathatja meg a listát. Amennyiben különleges kívánsága van a rendelésével vagy a kiszállítással kapcsolatban, a Vásárló a rendelése feladása alkalmával a megjegyzés rovatban pontosan feltüntetheti azt.

Amennyiben a rendelni kívánt tételeket a Vásárló ellenőrizte, a rendelést a „rendelés leadása” menüpontra történő kattintással lehet elküldeni.

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Vezér Állategészségügyi Centrum késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus rendelési összesítő e-mail-t küld a Vásárló részére, mely rendelési összesítő e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Vezér Állategészségügyi Centrumtól az elküldött rendelésére vonatkozó rendelési összesítő e-mailt.

Ezen rendelési összesítő e-mail a Vezér Állategészségügyi Centrum részéről a Vásárló által tett ajánlat beérkezésének minősül.

A Vezér Állategészségügyi Centrum ezt követően megkezdi a megrendelés feldolgozását, majd a kiszállítást megelőző időpontban értesíti a Vásárlót egy megrendelés visszaigazoló e-mail-ben, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Amennyiben egy megrendelés maradéktalan teljesítésének raktárkészlet hiányában nem tud eleget tenni, a Vezér Állategészségügyi Centrum felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot és ha van az adott termékhez hasonló árucikke, azt ajánlja fel a Vásárlónak.

A visszaigazoló e-mail a Vezér Állategészségügyi Centrum részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Vezér Állategészségügyi Centrum és a Vásárló között. A szerződéskötés nyelve magyar.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

 1. A megrendelés teljesítésének ideje

A kiválasztott terméket tartalmazó csomagot a Vezér Állategészségügyi Centrum a GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. csomagküldő szolgáltatásainak igénybevételével juttatja el a Vásárlóhoz. A futárszolgálatnak való átadásra minden esetben legkésőbb a megrendelés leadását követően 1-5 munkanapon belül kerül sor, a kézbesítést pedig a GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.  1 munkanapon belül vállalja. Amennyiben megrendelésére a Vásárló nem kap e-mailben vagy telefonon visszaigazolást, hívhatja a 06 52 541 714 ügyfélszolgálati telefonszámot hétköznap 09-19 óra között, vagy keresheti a Vezér Állategészségügyi Centrumot e-mailen a allatdoki@gmail.com címen.

Tájékoztatás állatgyógyászati készítmények rendelésével kapcsolatban 

A speciális táplálkozási igényeket kielégítő tápok állatorvosi javaslatra adhatók. Ezek nem vényköteles készítmények, de mindenképpen szükséges, hogy a Vásárló a Vezér Állategészségügyi Centrum állatorvosaival a kiszállítás előtt e-mailen (allatdoki@gmail.comvagy telefonon (06 52 485 203) konzultáljon, ellenkező esetben nem áll a Vezér Állategészségügyi Centrum módjában a tápot elküldeni.

vényköteles állatgyógyászati készítmények kiadása utánvételes csomagban csak abban az esetben lehetséges, ha a megrendelést követően az 50/2006. FVM rendelet 8. számú mellékletének megfelelő állatorvosi vényt a Vezér Állategészségügyi Centrum megkapja postán (Vezér Állategészségügyi Centrum Kft. 4032 Debrecen, Böszörményi út 193.). A vényen olvashatóan fel kell tüntetni az alábbi adatokat: állatorvos neve, címe, kamarai körbélyegző lenyomata, a kezelt állat faja, darabszáma, a beadás módja, a kezelés időtartama, az állattartó neve, címe, aláírása. Egy vényre csak egy féle készítményt lehet felírni.

A megrendelést csak abban az esetben tudja a Vezér Állategészségügyi Centrum postázni, ha a hibátlan vény hozzánk megérkezett, és a megrendelő előzetesen telefonon konzultált a Vezér Állategészségügyi Centrum állatorvosával. A Vezér Állategészségügyi Centrum munkatársa elérhető hétköznap 08-20 óráig a 06 52 485 203 telefonszámon.

 1. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult az áru adásvételére irányuló szerződés esetén

árunak,

több áru szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott árunak,

több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ügyfélszolgálat részére:

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: e-mailen az allatdoki@gmail.com címre, vagy postai úton 4032 Debrecen, Böszörményi út 193. címre.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási-/felmondásinyilatkozat-mintát is.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Vezér Állategészségügyi Centrum részére (a dokumentum itt tölthető le: https://allatdoki.hu/doc/elallasi_nyilatkozat.doc).

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Ezen esetben a Vezér Állategészségügyi Centrum e-mailben 48 órán belül visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Vezér Állategészségügyi Centrum a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként kell postára adja, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt árut a Vezér Állategészségügyi Centrum címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (futárnak átadja) az árut. Az áru postai küldeményként nem küldhető vissza.

Az áru a Vezér Állategészségügyi Centrum címére történő visszaküldésének költsége minden esetben Fogyasztót terheli, a Vezér Állategészségügyi Centrum nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Vezér Állategészségügyi Centrumnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Az áru visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Vezér Állategészségügyi Centrum haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti azon áru árát, melyen a fogyasztó gyakorolta elállási jogát, ugyanakkor a Vezér Állategészségügyi Centrum jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta az árut, és meg nem győződött arról, hogy a termék sértetlen, újra értékesíthető állapotban érkezett meg a részére.

Fogyasztó elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatában meg kell adja bankszámlaszámát, melyre kéri a visszatérítését. A bankszámlaszám telefonon vagy más formában nem megadható, azt a Fogyasztó által megírt módon –postán vagy elektronikus úton küldött levél formájában írásban kell a Vezér Állategészségügyi Centrum részére bocsátania. A visszatérítést a Vezér Állategészségügyi Centrum kizárólag a Fogyasztó bankszámlaszámára átutalással teljesíti, így e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a visszatérítés a későbbiekben is nyomonkövethető, ellenőrizhető.

A fogyasztó csak az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Vezér Állategészségügyi Centrum tehát követelheti az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt vagy nyitott csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. feldolgozott állateledel, úgymint: száraztápok, nedveseledelek, táplálékkiegészítők, vagy más egészségügyi termék, stb.) 

 1. Szavatosság és jótállás 1. Kellékszavatosság

Vásárló a Vezér Állategészségügyi Centrum hibás teljesítése esetén a Vezér Állategészségügyi Centrummal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új áru vásárlása esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek az áru átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vezér Állategészségügyi Centrum számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos árleszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vezér Állategészségügyi Centrum adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Vezér Állategészségügyi Centrummal.

Vásárló közvetlenül a Vezér Állategészségügyi Centrummal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Vezér Állategészségügyi Centrumtól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Vezér Állategészségügyi Centrum csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy az áru hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Vezér Állategészségügyi Centrum bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét az árutól - a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény az áru egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

  1. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 4.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben is érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  1. Jótállás

A Vezér Állategészségügyi Centrum nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

  1. Szavatossági igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Vásárló a Vezér Állategészségügyi Centrum Kapcsolat menüpontban feltüntetett elérhetőségeken érvényesítheti, terjesztheti elő.

 

 1. Panaszkezelés

Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben a Vezér Állategészségügyi Centrum és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A békéltető testületi eljárásban a Vezér Állategészségügyi Centrumot együttműködési kötelezettség terheli.

A Vezér Állategészségügyi Centrum székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Tel: 52-500-710, 52-500-745

Fax: 52-500-720

A Vezér Állategészségügyi Centrum a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A Vezér Állategészségügyi Centrum és a Ptk. szerint vállalkozásnak minősülő Vásárlók közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Debreceni Törvényszék elé kell terjeszteni. A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Honlap Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a Honlap működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Honlapon.